Edició 2021 - I Premi Zampa

Fotografies de Marta Albertí, Carme García Llorens i Juanjo Martínez