Hijas de ningún Dios-cat

Hijas de ningún Dios

Núria López Torres

Hijas de Ningún Dios és un projecte sobre la violència contra les dones a Mèxic; dones i nenes desaparegudes, feminicidis, violència domèstica, violacions i tràfic de dones amb finalitats d’explotació sexual.

Projecte que vaig iniciar al 2014 i en el que continuo treballant.

Segons el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, entre 2006 i el 30 de juny de 2021 van desaparèixer 21.840 dones a Mèxic. Més de 10 dones són assassinades cada dia.

Segons les organitzacions civils que treballen el tema de la violència de gènere al país, consideren que entre el 90 i 95 per cent dels delictes contra les dones no es denuncien, i dels que es denuncien, només es resolen entre l’un i el dos per cent.

En 2021 el govern va comptabilitzar 948 feminicidis. Tenint en compte que la gran majoria d’assassinats de dones s’obren com a homicidis dolosos, o culposos (al 2021, homicidis dolosos 2.740 i homicidis culposos 3.284, segons dades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), i s’acaben tancant amb la mateixa qualificació, les dades relatives al veritable nombre de feminicidis queden molt allunyades de les faciliten les autoritats.

Sumant les tres xifres són 6.972 dones mortes de manera violenta el 2021.

Els familiars de les dones i nenes desaparegudes, i de les assassinades, es troben totalment desemparats davant la incompetència, negligència, i en molts casos, complicitat de la policia i autoritats amb el crim organitzat. Les seves vides queden trencades i paralitzades.

(Les imatges que presento no inclou imatges de la part de prostitució i tràfic de dones amb finalitats d’explotació sexual. Aquí només es trobes imatges pertanyents a desaparicions, feminicidis i violència familiar).